העלייה המדאיגה בשכיחות ובחומרה של תופעות האלימות בקרב ילדים ונוער היא הטרור הפנימי המכרסם בנו.
רבים מילדינו הם קורבנות להצקה, הטרדה והתעללות מילולית, פיסית, רגשית ומינית – הן במרחב הפיזי והן במרחב הדיגיטלי.
אנו נמצאים בעיצומה של מערכה על דמותו ועתידו של הנוער ושל החברה בישראל ומחובתנו לפעול להבטחת עתיד בטוח עבורם.

"עתיד בטוח" היא עמותה של חברים בכירים, שהתארגנו על רקע העלייה החמורה באלימות בקרב הילדים והנוער בישראל.
חברי העמותה פועלים בהתנדבות מלאה ואף מעניקים תרומה שנתית לפעילות, במטרה להבטיח עתיד טוב יותר לילדינו, עתיד חופשי מאלימות, עם סיכויים טובים יותר להתפתח בצורה בריאה.
אנחנו מטפלים ברוב הדומם, הילדים והנכדים של כולנו, במטרה שלא יהפכו לקורבנות.
אנו מציעים מענה המבוסס על תוכניות "חינוך מפעיל ומונע" שפיתחו אברהם חמו ומירה פרידמן חמו, המבוססות על מחקר והצלחות מוכחות בארץ ובעולם והומלצו על ידי ארגון האומות המאוחדות.

החזון שלנו

ליצור עתיד בטוח לילדים ולנוער:
  • לתרום לאקלים חברתי חברי ולמנוע אלימות, סמים ואלכוהול.
  • להוביל תהליך של שיפור מתמיד בתחושת הביטחון האישי והמוגנות של ילדים ונוער.
  • לצמצם את ממדי האלימות.

הייעדים שלנו

  • להוביל תהליכי שינוי שיעודדו ילדים ונוער להעצים את הפוטנציאל שלהם, חופשיים מאלימות ומהתנהגויות מסוכנות.
  • לפתח, להציע ולהטמיע כלים מעשיים לגורמים המופקדים על הילדים: הורים, מחנכים, מדריכים.
  • להשפיע על הגורמים מקבלי ההחלטות ומעצבי דעת קהל ברמה הפוליטית, המקצועית והתקשורתית.
  • להעמיק את שיתופי הפעולה בין הגורמים השונים המטפלים במאבק באלימות: ממלכתיים, מקומיים, התנדבותיים ומקצועיים.

הייחוד שלנו

  • אנו מפעילים את בני הנוער עצמם כגורם יוזם ומוביל – שגרירים למנוע את קורבנות האלימות.
  • אנו פועלים למניעת האלימות כדי "להקדים תרופה למכה".
  • אנו מכוונים לכלל הילדים והנוער, ולא רק למי שכבר נפגעו, כדי "להציל לפני שזה מתחיל".

חברי העמותה

פועלים בהתנדבות

דוד עברי
אלוף (מיל). דוד עברי
נשיא כבוד
מירה פרידמן חמו
מירה פרידמן חמו
נשיאה מייסדת
אברהם חמו
אברהם חמו
יקיר מייסד
עזריאל נבו
תא"ל(מיל). עזריאל נבו
יו"ר
ניסים כהן
ניסים כהן
מנכ"ל
יאיר אורגלר
פרופ' יאיר אורגלר
ראש פיתוח משאבים
בני אברהמי
ד"ר בני אברהמי
חבר הועד המנהל
שרה גוטר דודזון
שרה גוטר-דוידזון
חברת הועד המנהל
אתי גלר
אתי גלר
חברת הועד המנהל
חיים דייטשמן
חיים דייטשמן
ראש מנהיגות צעירה
מנשה לוי
רו"ח מנשה לוי
חבר הועד המנהל
עמי לוין
עמי לוין
חבר הועד המנהל
זאב ליכטנזון
זאב ליכטנזון
חבר הועד המנהל
אברהם מירון
אברהם מירון
חבר הועד המנהל
זיוה פורת
זיוה פורת
חברת הועד המנהל
אבי פרי
אבי פרי
חבר הועד המנהל
יוני פרס
ד"ר יוני פרס
חבר הועד המנהל
רמי צבעוני
רמי צבעוני
חבר הועד המנהל
אבי צפרוני
ד"ר אבי צפרוני
חבר הועד המנהל
סימון קוטלרמן
עו"ד סימון קוטלרמן
חבר הועד המנהל
אברהם אסף לולו
אברהם אסף
חבר וועדת הביקורת
עמוס עוזני
עו"ד עמוס עוזני
חבר וועדת הביקורת
MS
יונה גברעם
חברת העמותה
דפנה לב
דפנה לב
חברת העמותה
איתן הוד
איתן הוד
חבר העמותה
משה-נאמן
עו"ד משה נאמן
חבר העמותה
MR
ד"ר זלמן סגל
חבר העמותה
גיא פיכטה
גיא פיכטה
חבר העמותה
סוזאן-תם
סוזאן תם
חברת העמותה

מנהלה

דפנה דלמדה
דפנה דלמדה
מנהלת אדמיניסטרטיבית
אביבה בן ארי
אביבה בן-ארי
מנהלת מקצועית

מסמכי העמותה

התורמים והשותפים שלנו