אברהם אסף לולו
אברהם אסף
חבר וועדת הביקורת

יו"ר אמנת ניהול ומערכות בע"מ