אברהם מירון
אברהם מירון
חבר הועד המנהל

רואה חשבון, יועץ