איתן הוד
איתן הוד
חבר העמותה

בעבר בעלים ומנכ"ל של חב' גסטטנרטק בע"מ