אבי צפרוני
ד"ר אבי צפרוני
חבר הועד המנהל

בעבר מנהל המחלקה לחינוך ערכי ומנהל איכות "אורט ישראל"