זיוה פורת
זיוה פורת
חברת הועד המנהל

בעבר מנכ"לית ובעלת מפעל אופנת עילית לייצוא. בעבר מנכ"לית הקרן לפיתוח נתניה