מטילדה אלקלעי
מטילדה אלקלעי
חברת העמותה

בעלים ומנכ"ל אלקלעי בע"מ