משה-נאמן
עו"ד משה נאמן
חבר העמותה

משרד עו"ד "שיבולת", שותף