סימון קוטלרמן
עו"ד סימון קוטלרמן
חבר הועד המנהל

יועץ אסטרטגי, מוביל את תוכנית "מנהיגים ביח"ד" ופורום הצעירים של עתיד בטוח