עמוס עוזני
עו"ד עמוס עוזני
חבר וועדת הביקורת

בעלים של חברה לשירותים לרכבות בישראל. בעבר מנכ"ל חברת נמל חיפה בע"מ, מנכ"ל רכבת ישראל ומשנה למנכל רשות הנמלים