שרה גוטר דודזון
שרה גוטר-דוידזון
חברת הועד המנהל

כיום חברה ומתנדבת במספר עמותות. בעבר – מזכיר הדירקטוריון של חברת החשמל, דירקטורית בחברת "אלתא", חברה ומרצה ב"מרכז הישראלי לניהול" וב"פורום נשים מנהלות"